February 8, 2019

Fackförbundet ST

FACKFÖRBUNDET ST KAN STATEN

ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är “En arbetsplats – en fackförening”. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Fackförbundet ST organiserar anställda inom myndigheter, statliga bolag, stiftelser samt universitet och högskolor. Med 95 000 medlemmar är vi det största förbundet inom den statliga sektorn.   

Inom de kommande åren kommer närmare 150 000 tjänster att bli lediga i staten, och ekonomer är och kommer alltid att vara efterfrågade i statlig sektor! 

Som studentmedlem i ST kan du få hjälp med karriärtjänster så som CV- och LinkedIn-granskning, karriärcoachning och intervjuträning – helt gratis. Med vår hjälp kanske ett av de 150 000 jobben blir ditt?  

Lägg grunden för ett bättre arbetsliv med ett gratis studentmedlemskap i ST!  

Läs mer på st.org/student samt hejjobbet.se 

Vad vi söker för studenterÄr du intresserad av att göra en karriär inom staten? Vill du ha hjälp med att få ditt drömjobb? Eller vill du helt enkelt veta mer om hur det är att jobba i statlig sektor? Då är Fackförbundet ST något för dig!

Karriärmöjligheter: Möjlighet till deltidjobb – studentinformatör för Fackförbundet ST. Stipendium för att göra en fälstudie i utlandet.