January 29, 2019

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag med verksamhet i Stockholms län. I och med att vi ägs av kunderna i vårt verksamhetsområde är vi geografiskt nära våra kunder.

Länsförsäkringar Stockholm är ett av 23 länsförsäkringsbolag, en del av länsförsäkringsgruppen

och ett av Stockholms äldsta företag. Verksamheten föddes ur behovet att försäkra sig mot bränder och företaget grundades redan 1844 som två brandstodsbolag. 1917 började vi samarbeta med övriga brandstodsbolag och tillsammans med dem bildade vi 1936 det som idag är Länsförsäkringar AB.

1971 gick de bägge ursprungsbolagen samman under namnet Länsförsäkringar Stockholm.

Sedan 1844 har vi försäkrat människor och saker och har utvecklats och breddats i takt med människors förändrade levnadssätt och behov. Vi är ensamma på marknaden om att erbjuda sakförsäkring, livförsäkring, bank och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Vi hjälper våra kunder till en trygg och enkel vardagsekonomi. Att vi är kundägda innebär att vi bara har en enda uppdragsgivare – dig som kund – och beslut och värderingar styrs utifrån det. Det är detta som präglar vilka vi är och hur vi ska vara. I och med att vi drivs av en idé och inte av en börskurs är vi långsiktiga som ger värde för kunderna.

Vi är öppna för både ekonomi och juridikstudenter, gärna i början av sin utbildning och som är intresserade av extrajobb på deltid inom bank, SAK eller skadereglering.