February 3, 2019

Mazars

Svenska (english below). 23 000 experter i 89 länder. 300 medarbetare på 15 kontor i Sverige. Specialister inom revision, skatt, redovisning och rådgivning. Vi är Mazars.

Vi är en global byrå med lokal närhet som arbetar med ett brett spektrum av kunder inom flera olika branscher. Service, engagemang och tillgänglighet är våra ledord och genomsyrar vårt dagliga arbete. Tillsammans med våra kunder bygger vi hållbara relationer, hittar lösningar till deras utmaningar och stöttar dem på deras företagsresa.

Dessutom brinner vi för hållbarhetsfrågor, jämlikhet och för att skapa framtidens arbetsplats för våra medarbetare!

Vill du veta mer om oss, ansöka om praktikplats eller bli en del av vårt team?

Gå in på: www.mazars.se och följ oss gärna i sociala medier!

Vi söker studenter inom: revision, redovisning och skatt.

Karriärmöjligheter: Heltidstjänster

English. 23 000 experts in 89 countries. 300 employees in 15 offices in Sweden. Specialists in audit, accountancy, tax and advisory services. We are Mazars.

We are an international organisation with local presence and a wide range of clients in several different industries. Service, commitment and accessibility are key words that guide us in our daily actions.

Together with our clients we build sustainable relationships, find solutions to their challenges and support them on their business trip. We create shared value.

We are passionate about sustainability, equality and the idea of creating the workplace of the future for our employees!

Do you want to know more about us, apply for an internship or become part of our team?

Visit: www.mazars.se and feel free to follow us in social media!