January 30, 2019

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.

Vad vi söker för studenter

  • Vi söker ekonomistudenter med inriktning mot redovisning, revision eller offentlig förvaltning.

Karriärmöjligheter

  • Vi rekryterar nyexaminerade studenter till vår finansiella revision vid ett par tillfällen per år. Inom den finansiella revisionen granskar och bedömer vi om myndigheternas redovisning med underliggande räkenskaper är rättvisande. Vi granskar dessutom om ledningen följer regler och särskilda beslut som påverkar årsredovisningen.