February 8, 2019

Skatteverket

Vill du reda ut och lösa komplicerade skattefrågor? Vill du ta eget ansvar samtidigt som du har frihet i jobbet?

Skatteverket har en viktig roll i samhället och vi arbetar på uppdrag från regeringen. Vårt uppdrag består av tre delar:

  • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv
  • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
  • motverka brottslighet.

Skatteverket ska fortsätta att ligga i framkant och vara ett föredöme inom svensk statsförvaltning. Framtiden är inget som ska upptäckas utan något vi ska skapa tillsammans med andra. Vi har stora möjligheter att göra skillnad.

Vill du vara med och bidra till framtidens Skatteverk? Besök oss i vår monter så berättar vi mer.

Karriärmöjligheter: Förutom sedvanliga handläggartjänster erbjuder vi även möjlighet till sommarjobb och uppsatsarbete. Allt detta annonseras på vår hemsida. Se gärna den specifika studentsidan