January 29, 2019

Amendo

Amendo är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall. Våra kunder är bland annat banker, försäkringsbolag samt ekonomi- och finansfunktioner.

Vi är en helhetsleverantör som hittar rätt kompetens på alla nivåer, från studenter och nyexaminerade talanger till chefer- och specialister.

Vilka vi söker

Vi söker studenter och nyutexaminerade inom: Ekonomi, bank, finans och försäkring

Karriärmöjligheter

Heltid, deltid, studentjobb