February 21, 2019

Carnegie

In the year of 1803, David Carnegie founded the trading house in Gothenburg.
Today, Carnegie has grown to become the leading investment and private bank of the Nordic region, and a meeting place for knowledge and capital. We are the market leader in Investment Banking, Securities and Private Banking in the Nordic region. With about 600 competent and committed employees in 6 countries, we build a value-creating knowledge bank with the customer in focus.

År 1803 grundade David Carnegie ett handelshus i Göteborg.
Idag har Carnegie vuxit till att bli Nordens ledande investment- och privatbank och en mötesplats för kunskap och kapital. Vi är marknadsledare inom Investment Banking, Securities och Private Banking i Norden. Med omkring 600 djupt kunniga och engagerade medarbetare bygger vi tillsammans en värdeskapande kunskapsbank med kunden i fokus.

Karriärmöjligheter som vi erbjuder studenter/unga är extraarbete inom diverse avdelningar exempelvis backoffice, middle office, mötesbokare på Private Banking mfl. 10 veckors internship inom Investment Banking (5 perioder varje år, där vi tar in ca 5 kandidater per period), nästa ansökningsperiod kommer att öppna till hösten.