January 29, 2019

Civilekonomerna

Med 43 000 medlemmar är Civilekonomerna Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi. Medlemskapet är helt kostnadsfritt för studenter under hela studietiden. I medlemskapet ingår det bland annat CV-granskning, Karriärsrådgivning, Studievägledning och mycket mer. 
Bli medlem idag på www.civilekonomerna.se