January 25, 2019

Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner inom affärsområdena Private Banking och Investment Banking. Bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren men har ändå behållit sitt personliga engagemang och blir i undersökningar högt rankad vad gäller tillgänglighet för sina kunder, och har uppskattade behovsanpassade produkter och lösningar.

Mangold är utmanaren i branschen som fokuserar på att arbeta och växa tillsammans med entreprenörer. Verksamheten omfattar bland annat värdepappershandel, företagsfinansiering och kapitalförvaltning. Mangold ger också sina kunder råd om bland annat placeringsbeslut, pensionsfrågor och kapitalförvaltning. Genom att vara finansiell partner och täcka kundens behov över alla affärsområden är Mangold ett stöd för bolagens utveckling och är med och skapar värde och nya arbetstillfällen i Sverige.

Mangold är även en av de marknadsledande likviditetsgaranterna och uppdragstagarna som Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq OMX Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq OMX Stockholm. Mangold är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden.  

Mangold har cirka 80 anställda med kontor i Stockholm och Malmö. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier.

Vi anställer varje år flera finansekonomer samt att vi erbjuder även sommarjobb och deltidstjänster.