January 22, 2019

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges
ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Det som attraherar medarbetare till Söderberg & Partners är vår förmåga att ta tillvara individens
idéer och vilja att utvecklas inom ett visst område. Vi tror på att vi lär oss av både misstag och
motgångar vilket skapar en öppen kultur som uppmuntrar till innovation och egna idéer. Genom
självständigt arbete, i samarbete med våra mer erfarna medarbetare, finns stora möjligheter för den
som har egen drivkraft till utveckling och lärande. 
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en
stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid?
Välkommen till vår monter så kan vi berätta mer om hur det är att arbeta hos oss!

Vi söker studenter inom finans, redovisning, controller/verksamhetsstyrning.

Deltidstjänster främst, men även heltidstjänster från och till.